Tin an ninh quốc phòng

Giáo dục quốc phòng - an ninh khóa 137

10/01/2013

Là một trong những trung tâm Giáo dục quốc phòng – an ninh (GDQP-AN) được thành lập khá sớm (1999) trong hệ thống trung tâm GDQP-AN sinh viên trên toàn quốc, Trung tâm GDQP Hà Nội 2 đã có những bước đi vững chắc, phát triển mạnh mẽ, khẳng định được...